Scenārijs 1.septembrim

Varbūt ir kāds scenārijs 1.septembrim

Lietotāja Maija Bredovska attēls

varbūt ir kāda ideja zinību

varbūt ir kāda ideja zinību dienas klases stundai?